اطلاعات ترمینال های فرودگاه مهرآباد - پروازهای چارتر و سیستمی

پروازهای خطوط داخلی هواپیمایی ایران ایر، قشم ایر ، آتا پرواز و ایران ایر تور از ترمینال 2 فرودگاه مهر آباد انجام میشود
پروازهای خطوط داخلی ماهان، آسمان، تابان و کاسپین از ترمینال 4 انجام میشود
پروازهای کیش ایر و زاگرس از ترمینال 1 انجام می شود.

بدلیل گذشت 15 دقیقه از زمان آخرین بروز رسانی باید جستجوی خود را تکرار نمایید.


جستجوی جدید